O nás

Jsme sdružení auditorů, poradců a lektorů systému managementu kvality, environmentálního managementu, systému managementu BOZP a systému managementu bezpečnosti informací, odborně způsobilých osob v prevenci rizik (bezpečnostních techniků) a odborně způsobilých osob v požární ochraně.

Sami působíme i jako certifikační auditoři významných českých i mezinárodních certifikačních společností a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochrany.

Zavedeme, případně pomůžeme Vaší organizací udržovat a neustále zlepšovat systémy managementu dle následujících norem:

  • ISO 9001:2008 – Systémy managementu kvality – Požadavky (ČSN EN ISO 9001:2009), známý též pod zkratkou SMK nebo QMS.
  • ISO/TS 16949:2009 – Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu (ČSN P ISO/TS 16949:2009)
  • ISO 14001:2004 -systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2005), známý též pod zkratkou EMS.
  • OHSAS 18001:20007 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky (ČSN OHSAS 18001:2008), známý též pod zkratkou SMBOZP.
  • ISO/IEC 27001:2005- Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky (ČSN/IEC 27001:2006). Tato norma je známá pod zkratkou ISMS. Vydání této normy navazuje na její předchozí verzi BS7799-2:2002
  • ISO 22000:2005 – Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci (ČSN EN ISO 22000:2006), případně dle HACCP

Rovněž provedeme interní audity ve Vaší organizaci dle výše uvedených norem.

Máte systém zaveden, jen si nevíte rady, zda plníte českou legislativu? Pak Vám provedeme hodnocení souladu s platnými právními předpisy a jinými požadavky v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí.

Naší prioritou je odbornost, profesionalita, rychlost a mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvíme od svých klientů.


Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes