Bezpečnost informací (ISMS) – ISO/IEC 27001

Výhody zavedení systému managementu bezpečnosti informací:

  • zavedení systémového přístupu do řízení bezpečnosti informací
  • znalost současných i budoucích legislativních povinností a zajištění jejich souladu
  • lepší zabezpečení informací v organizaci
  • identifikace bezpečnostních rizik a nástroj pro jejich eliminaci a řízení
  • minimalizace rizika ekonomických ztrát souvisejících se selháním informační techniky
  • minimalizace rizika odcizení či ztrátou kritických podnikových informací (know-how, data zákazníků apod.)
  • technická a objektová bezpečnost,
  • bezpečnost informačních technologií
  • zvýšení povědomí pracovníků (jednoznačné vymezení odpovědností a pravomocí při nakládání s informacemi v organizaci)

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes