BOZP a PO

Nahlásila se Vám neočekávaná kontrola z Oblastního inspektorátu práce, Hasičského záchranného sboru nebo Krajské hygienické stanice a nevíte, zda máte vše v pořádku? Pomůžeme Vám. Provedeme kontrolu Vašeho provozu i Vaší dokumentace, řádně vše případně dopracujeme a pomůžeme Vám s odstraněním všech legislativních nedostatků. Samozřejmě Vás budeme při této kontrole od orgánu státní správy řádně zastupovat.

Rovněž vypracujeme dokumentaci BOZP a PO (dle právních požadavků ČR), provádíme pravidelné kontroly BOZP, roční prověrky BOZP, protipožární prohlídky.

Dále Vám realizujeme školení BOZP a PO (vedoucích i řadových pracovníků), školení nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, školení práce ve výškách a školení řidičů referentských vozidel.

Nabízíme Vám nejen záruku plnění právních požadavků, ale v případě zájmu Vám zavedeme, případně pomůžeme udržovat a neustále zlepšovat systém managementu BOZP dle normy OHSAS 18001:2007 (ČSN OHSAS 18001:2008).


Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes