HACCP a ISO 22000

HACCP – Analýza nebezpečí a systém kritických kontrolních bodů(zkratka převzatá z angličtiny HazardAnalysisCriticalControl Point) nebo také systém zdravotní nezávadnosti potravin. Stanovuje postupy, které jsou nutné k tomu, aby se snížila míra nebezpečí v průběhu technologického procesu, stanovuje ovládací, nápravná a preventivní opatření.

Zavedení systému HACCP je povinné dle naší legislativy.

Máte restauraci, penzion, hotel, pizzerii, cukrárnu, jste výrobcem potravin a očekáváte kontrolu od Krajské hygienické stanice nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce? Rádi Vám provedeme prvotní audit HACCP, aby jste měli jistotu, zda máte vše v pořádku. Potřebujete pomoci se zavedením HACCP, s vytvořením dokumentace HACCP (příručka HACCP, hygienický a sanitační řád, provozní řád, formuláře HACCP) nebo jen proškolit své zaměstnance na HACCPa hygienické minimum?

ISO 22000:2005 – Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci (ČSN EN ISO 22000:2006)


Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes