Integrované systémy řízení (IMS)

Pro některé organizace, připravující se k certifikaci (či implementaci) systému řízení, ale i pro ty již certifikované, nebývá jednoduché vymezit a poté prakticky zabezpečovat systém řízení podle (někdy zdánlivě) různých požadavků, zejména zvážíme-li, že cílem celé snahy není pouze získání certifikátů, ale měla by být zásadním přínosem pro organizaci.

Integrované systémy řízení jsou výhodné zejména z hlediska množství a složitosti dokumentace, kdy lze použít řadu směrnic pro více systémů, např.:

  • společná politika
  • společný registr právních požadavků
  • zčásti společné cíle
  • management zdrojů
  • jeden systém pro školení
  • integrovaná příručka
  • řada společných směrnic (pro řízení dokumentů, záznamů, pro provádění interních auditů)
  • přezkoumání vedením

Výhodou je ušetření času a nákladů, uvažuje-li organizace o certifikaci zavedených systémů řízení. Náklady na certifikaci budou nižší, budou-li auditovány a certifikovány systémy společně, neboli audit bude prováděn jako integrovaný. Pokud jde o procesy oddělené, vlastní doba posuzování a certifikace je v konečném součtu delší a rostou i náklady s tím spojené. Protáhne se nejen vlastní certifikační audit (vlastně audity), ale logicky i dozorových auditů bude víc.


Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes