Nabídka školení

Školení interních auditorů OHSAS 18001:2007

1 denní školení (otevřený kurz, příp. přímo u klienta)

Toto školení je určeno všem pracovníkům, kteří mají znalosti a zkušenosti s OHSAS18001 ajsou odpovědni za oblast BOZP ve společnosti. Probíhá formou výkladu normy OHSAS 18001 se zdůrazněním základních legislativních požadavků BOZP.

V případě zájmu lze školení uskutečnit přímo u klienta s praktickým cvičením – auditem ve výrobě pod vedením lektora

Školení interních auditorů QMS

1-denní školení (otevřený kurz, příp. přímo u klienta)

Obsah školení:

 • Informace k souboru norem řady ISO 9000
 • Pojmosloví
 • Výklad specifických požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009
 • výklad specifických požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2003

V případě zájmu lze školení uskutečnit přímo u klienta s praktickým cvičením – auditem ve výrobě pod vedením lektora

APQP (AdvancedProductQualityPlanning)

1 denní školení (ve společnosti)

Obsah školení:

 • účel APQP
 • struktura manuálu APQP výklad APQP (Plán a definování plánu, Návrh a vývoj výrobku (včetně prototypu), Návrh a vývoj procesu, Validace výrobku a procesu, Realizace, zpětná vazba, hodnocení a nápravná opatření).
 • Metodika tvorby kontrolních plánů a plánů jakosti

 PPAP

1 denní školení (ve společnosti)

Obsah školení:

 • Podrobný výklad požadavků PPAP, 4. vydání
 • Zvláštní požadavky Ford, GM, DaimlerChrysler, Truck OEM k PPAP
 • Praktické cvičení za účelem pochopení procesu PPAP

 FMEA

1 denní školení (otevřený kurz, příp. přímo u klienta)

Obsah školení:

 • Etapy zpracování FMEA
 • Konstrukční FMEA
 • FMEA procesu
 • Metodika hodnocení možných vad podle významu / výskytu / odhalení vady
 • Brainstorming
 • Praktická týmová cvičení – zpracování FMEA

 Model excelence EFQM

1 denní školení (otevřený kurz, příp. přímo u klienta)

Model excelence jako nástroj zvyšování kvality výrobků, procesů i samotné společnosti.

Obsah školení:

 • vysvětlení struktury modelu EFQM ( 9 kritérií včetně 32 subkritérií)
 • vysvětlení karty RADAR
 • praktická cvičení – hodnocení podle modelu EFQM a identifikace slabých stránek a oblastí pro zlepšování

 INTERNÍ AUDITOR ISO/TS 16949:2009

2-denní školení (otevřený kurz, příp. přímo u klienta)

výklad specifických požadavků normy ISO/TS 16949:2002 včetně základních specifických požadavků OEMs

úvod do APQP, FMEA, MSA, PPAP a SPC

 

IMDS Release 8.0

1-denní školení (otevřený kurz, příp. přímo u klienta)

Obsah školení:

–        Úvod do systému IMDS (základní požadavky, bezpečnost, jak používat systém, přístup do systému, administrace systému)

–        Vytvořit (Create) MDS (údaje o dodavateli, údaje o příjemci, prvky, uložit, tvorba modulů, vložení jiného modulu, kopírování MDS, hledání)

–        Hledání MDS

–        Poslat/navrhnout/zveřejnit – MDS

–        Přijmout/odsouhlasit/zamítnout – MDS

–        Zaslání požadavku na MDS dodavateli

–        MDS analýza

–        Praktické příklady – v IMDS

Obsah školení je vždy přizpůsoben znalostem klienta (zda má zkušenost s verzí 7.2 či se jedná o začátečníka),

 


Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes