Ochrana životního prostředí (EMS) – ISO 14001

 • přesné informace o vlivech podniku na ŽP
 •  znalost současných i budoucích legislativních povinností
 •  závazek k neustálému zlepšování ochrany ŽP
 • Větší prestiž organizace
 •  Pozitivní a příznivé vnímání obchodními partnery a okolní veřejností

Další výhody zavedení systému environmentálního managementu:

 • včasné rozpoznání problémů spojených se životním prostředím
 • snížení nákladů úsporami energií, odpadů, emisí, surovin a dalších zdrojů
 • úspory na poplatcích a příp. pokutách
 • snížení rizika nehod a havárií
 • průkazné dodržování předpisů – zlepšení vztahů se státní správou a samosprávou (důraz na plnění právních předpisů a jiných požadavků z oblasti životního prostředí)
 • snazší přístup ke kapitálu (podpora státu, úvěry, půjčky), k pojištění a k zakázkám
 • zvýšení povědomí zaměstnanců o ochraně ŽP

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes