Systém managementu BOZP – OHSAS 18001

 • Nejlepší známý způsob, jak řídit BOZP a zlepšovat BOZP
 • Prosazuje prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví
 • Vnáší do organizace v oblasti BOZP určitý řád
 • Pomáhá organizaci pracovat systematicky a racionálně, využívat kapacity a zdroje časové, lidské, materiální a duševní
 • znalost současných i budoucích legislativních povinností
 • Definuje pravomoci, odpovědnosti a představu o postavení a funkci všech zainteresovaných útvarů a osob, včetně jejich účelnosti a vzájemných vazeb
 • Umožňuje sledovat průběh činností a jejich výsledky ve vztahu na funkčnost, účinnost a efektivnost

Výhody zavedení systému managementu BOZP

 • větší ochrany zdraví při práci
  •  snížení rizika vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání, ztrát na životech a majetku
 •  vyšší úroveň kultury práce a pracovní pohody
 •  větší prestiž organizace
  • pozitivní a příznivé vnímání obchodními partnery a okolní veřejností
 • vystupování před státními orgány i před pracovníky s jasným přehledem o rozsahu vlastní způsobilosti
  •  systematickou a preventivní činností dávají předpoklad, že vzniklé neshody a jejich příčiny se již nebudou opakovat

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes